Учебни материали

В списъка по-долу можете да откриете всички нужни материали, за да усвоите материала, застъпен в лекциите и упражненията по Картография (Математическа география и картография).

 1. Въведение. Аналогова и цифрова картография.
 2. История на картографията. Картографията в България.
 3. Геопространствени технологии и иновации, свързани с картографията през XXI в.
 4. Математическа основа на картите.
 5. Изобразяване на релефа.
 6. Абсолютна и относителна височина
 7. Елементи на общогеографската карта – схема
 8. Картографски методи
 9. Класификация на статистически данни
 10. Визуална комуникация + видове диаграми
 11. Оформяне на картите
 12. Виртуални глобуси
 13. ГНСС

 

Нормативни актове и документи

Закон за геодезията и картографията
Закон за достъп до пространствени данни
Стандарт ISO 19111
Стандарт ISO 19112

Други

Тема: Въведение
Транспортна карта на София – в контекста на генерализацията (автор: инж. Стоян Стоянов)
Картографията като изкуство – ръчно изработване на глобуси
Първата Google Maps война
Отговорността на Google Maps при изобразяването на държавни граници

Тема: История на картографията

Карикатурните карти – средство за политическа пропаганда

Картите на океанското дъно на Мари Тарп

Картата на Пѝри Реѝс

OldMapsOnline.org
David Rumsey Historical Map Collection
The History of Cartography Project
Римски пътища и обекти от Пойтингеровата карта в дигитален формат

 

Тема: Математическа основа на картите
Уеб сайт на EVRS