Учебни материали

В списъка по-долу можете да откриете всички нужни материали, за да усвоите материала, застъпен в лекциите и упражненията по Картография.

Учебното пособие, съдържащо цялата разглеждана теория, можете да достъпите тук. Научно изследване, което се базира на съвременните комуникационни аспекти на картографските визуализации и високи технологии, на английски език, можете да достъпите в страницата с ресурси на английски език.

Съдържанието на електронния учебник е разделено на Въведение, 6 глави и списък с използвани източници:

 

Допълнителни материали, връзки към уеб сайтове или интересни карти можете да видите в списъка по-долу: